Skagenhälsningar


Roddan hälsar att han för en stund var längst norrut i Danmark, inte på sned dock.